EKE Ärikeskus AS tegutseb elektriturul võrguettevõtjana

Jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamine - tegevusluba 206-TL/EITS 26.11.2004

Elektrienergia müük - tegevusluba 207-TL/EITS 26.11.2004